Archiv Červenec 2015

Únor - Víra jako paměť

Rok s papežem Františkem … „Když čtu tento úryvek evangelia1, rád přemýšlím o tom, že mladí lidé – Josef a Maria, a také Dítě, dělají všechno, co přikazuje Zákon. Svatý Lukáš to říká celkem čtyřikrát – jak je nařízeno v Zákonu Páně. Mladí lidé…


Křížová cesta manželů – trpělivost (7)

Zamyšlení nad zastaveními křížové cesty vhodné i ke zpytování svědomí od R.D. Martina Sklenáře (http://masklen.webnode.cz/). V pátém zastavení jsme uvažovali o tom, že náš partner má nedostatky a že je třeba mu s jeho křížem pomáhat. U sedmého…


Modlitba k Panně Marii za rodiny

Maria, Matko a Přímluvkyně naše, odevzdáváme Ti všechny rodiny, jedince i celý svět. Královno míru, jako jsi svou přímluvou pomohla snoubencům v Káni Galilejské, tak pomoz i rodinám, ve kterých vládne nepokoj, násilí, nedorozumění a sváry. Něžná…


Leden - Rodino, prožívej radost z víry

Rok s papežem Františkem Texty pro společenství manželů pro rok 2014 Z promluvy papeže Františka na setkání rodin 26 .- 27. 10. 2013, nám. sv. Petra „Chtěli jste, aby toto setkání mělo motto „Rodino, prožívej radost víry“. Ptejme se tedy: jak je…


Křížová cesta manželů – Veronika (6)

Zamyšlení nad zastaveními křížové cesty vhodné i ke zpytování svědomí od R.D. Martina Sklenáře (http://masklen.webnode.cz/). Veronika byla tou, která udělala na křížové cestě něco zvláštního. Nikdo ji nenutil, nikdo jí neradil, nebyla to její…


Modlitby před jídlem 1

Děkujem Ti, Otče náš, že máme co jíst a pít. Ty se o nás postaráš a tak můžem šťastně žít.


Modlitba manželů 2

Bože, ustanovil jsi manželství, abychom jím udržovali život lidského pokolení, vzájemně si pomáhali a radovali se ze své lásky. Prosíme tě tedy, ať spolu opravdu žijeme v lásce, trpělivosti a pokoji a zachováme si věrnost. Posiluj nás, abychom své…


Modlitba manželů 1

Pane Ježíši, děkujeme Ti jeden za druhého a za dar vzájemné lásky, úcty a věrnosti. Děkujeme Ti za vše, co jsi nám již daroval, a důvěřujeme Ti, že nám nikdy nepřestaneš pomáhat svou milostí. Odevzdáváme se Ti, Ježíši, s celou láskou svého srdce,…


Křížová cesta manželů – pomoc (5)

Zamyšlení nad zastaveními křížové cesty vhodné i ke zpytování svědomí od R.D. Martina Sklenáře (http://masklen.webnode.cz/). V druhém zastavení jsme přemýšleli o tom, zda dokážeme přijímat kříž manželství. Nyní je dobré přemýšlet o tom, zda jsme…


Křížová cesta manželů – setkání s partnerem (4)

Zamyšlení nad zastaveními křížové cesty vhodné i ke zpytování svědomí od R.D. Martina Sklenáře (http://masklen.webnode.cz/). Velkým nebezpečím dnešní doby je to, že nemám čas na svého partnera. Že se s ním z důvodů různých povinností míjím. Těch…