Zamyšlení nad zastaveními křížové cesty vhodné i ke zpytování svědomí od R.D. Martina Sklenáře (http://masklen.webnode.cz/).

Velkým nebezpečím dnešní doby je to, že nemám čas na svého partnera. Že se s ním z důvodů různých povinností míjím. Těch důvodů může být mnoho.

Člověk častokrát nemá na svého partnera čas kvůli práci. Práce mnohdy dostává přednost před tím druhým. Pro své zaměstnání mnohdy nemáme čas věnovat se svému partnerovi. Když máme v práci nějaký výjimečný stav, pak klidně zůstáváme v práci i přesčas. Ve svých úvahách jsme prací mnohdy velmi zaměstnáni. A zároveň častokrát nejsme schopni věnovat čas partnerovi. Jít s ním pravidelně do společnosti, na nějakou večeři, na nějakou procházku…, to jsou věci, pro které se nedokážeme obětovat tolik, jako pro práci, do které chodíme, nebo kterou vykonáváme.

S tím častokrát souvisí také otázka médií. Člověk, který přichází z práce, touží jen po tom, aby si mohl sednout do křesla, zapnout televizi a sedět u ní – nic nedělat. Nebo si sednout k počítači a u něj trávit čas. Kolik hodin trávíme u televize, kolik hodin trávíme u počítače, a kolik hodin trávíme s partnerem? Co mám vlastně radši?

Možná trochu překvapivě je velkým nebezpečím také rodina. Pro rodinu zapomínám na svého partnera. Ženy nemají častokrát čas na svého partnera v momentě, kdy se narodí dítě – maminka skáče jen kolem dítěte a vzájemnému vztahu nevěnuje dostatečnou energii. Muži se zase snaží zajistit dobré „hnízdo“ pro rodinu, staví po večerech a o víkendech baráky a pro tuto činnost nemají čas na své partnerky. Dům je pak postavený, ale není tam koho nastěhovat, protože rodina je v rozpadu.

Čtvrté zastavení nás musí nutně vést k tomu, abychom přemýšleli, zda věnujeme dostatek času svému partnerovi. Kdo má v mém životě přednost – zaměstnavatel, práce, televize, počítač, „rodina“? Co všechno dostává přednost před tím, abych se věnoval svému partnerovi?

Pokusme si třeba stanovit den, kdy budu se svým partnerem, kdy s ním půjdu na vycházku, do společnosti, na film, do divadla, na večeři… Muži, zkusme opouštět pohodlí obývacích pokojů, kde nám běží televize a radši jít do kuchyně pomáhat partnerce a přitom být spolu, povídat si…

Jednotlivé filmy nám představují, jak se Maria musela prodrat k Ježíši přes zástup lidí. Ano, dostat se k partnerovi mnohdy také vyžaduje prodrat se přes mnohé další věci. Ale je třeba k druhému se dostat, s druhým být.