rubrika Modlitby s dětmi

Modlitby před jídlem 1

Děkujem Ti, Otče náš, že máme co jíst a pít. Ty se o nás postaráš a tak můžem šťastně žít.