rubrika Společenství manželů 2014

Prosinec - Dovolit Pánu, aby nás potkal

Připravit se na Vánoce modlitbou, činorodou láskou a chválou; s otevřeným srdcem se nechat potkat od Pána, který vše obnovuje – vyzval papež František. Papež komentoval čtení z evangelia (Mt 8,5-11), ve kterém římský setník s velkou vírou žádá…


Listopad - O společenství v duchovních dobrech

Minulou středu jsem mluvil o společenství svatých, chápaném jako společenství mezi svatými osobami, tedy mezi námi věřícími. Dnes bych chtěl prohloubit další aspekt této skutečnosti. Vzpomínáte si, že jde o dva aspekty. Jedním je společenství mezi…


Říjen - Bohorodička je vzor ve víře, lásce a dokonalém spojení s Kristem

1. Vyjděme z prvního aspektu: Maria je vzorem ve víře. …Pomysleme na to, kým byla Panna Maria: židovskou dívkou, která toužila z celého srdce po vykoupení svého lidu. V tomto srdci mladé Izraelské dcery však přebývalo tajemství, které neznala ani…


Září - Rodina sílí modlitbou II.

Rok s papežem Františkem „Čtení této neděle1 nás vybízejí rozjímat některé zásadní charakteristiky křesťanské rodiny. Druhé čtení nám nabízí další podnět: rodina opatruje víru. Apoštol Pavel na sklonku svého života činí zásadní bilanci a říká: „Víru…


Červen - Rodina sílí modlitbou I.

Rok s papežem Františkem „ Čtení této neděle1 nás vybízejí rozjímat některé zásadní charakteristiky křesťanské rodiny. První je rodina, která se modlí. Evangelní pasáž (Lk 18,9-14) zdůrazňuje dva způsoby modlitby: falešný způsob farizeje a…


Květen - Společná modlitba upevňuje rodinný život

Rok s papežem Františkem Dnes, prvního května1, si připomínáme sv. Josefa – dělníka a začínáme měsíc, který je tradičně zasvěcen Matce Boží. Chtěl bych se tedy na tomto našem setkání pozastavit u těchto dvou tak důležitých postav v Ježíšově životě,…


Duben - Je důležité, aby si rodiče hráli se svými dětmi

Rok s papežem Františkem „Rodina je společenstvím života se svébytnou soudržností. Jak napsal bl. Jan Pavel II. v apoštolské exhortaci Familiaris consortio, rodina není součtem osob, které ji utvářejí, nýbrž je jejich společenstvím. (viz 17,18). A…


Březen - Rodino, prožívej radost z víry II.

Z promluvy papeže Františka při setkání rodin 27. 10. 2013, nám. sv. Petra „Kdo uzavírá svátostný sňatek, říká: „Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.“ Snoubenci v…


Únor - Víra jako paměť

Rok s papežem Františkem … „Když čtu tento úryvek evangelia1, rád přemýšlím o tom, že mladí lidé – Josef a Maria, a také Dítě, dělají všechno, co přikazuje Zákon. Svatý Lukáš to říká celkem čtyřikrát – jak je nařízeno v Zákonu Páně. Mladí lidé…


Leden - Rodino, prožívej radost z víry

Rok s papežem Františkem Texty pro společenství manželů pro rok 2014 Z promluvy papeže Františka na setkání rodin 26 .- 27. 10. 2013, nám. sv. Petra „Chtěli jste, aby toto setkání mělo motto „Rodino, prožívej radost víry“. Ptejme se tedy: jak je…