Červen - Rodina sílí modlitbou I.

Rok s papežem Františkem „ Čtení této neděle1 nás vybízejí rozjímat některé zásadní charakteristiky křesťanské rodiny. První je rodina, která se modlí. Evangelní pasáž (Lk 18,9-14) zdůrazňuje dva způsoby modlitby: falešný způsob farizeje a…


Křížová cesta manželů – ztratit se pro druhého (11)

Zamyšlení nad zastaveními křížové cesty vhodné i ke zpytování svědomí od R.D. Martina Sklenáře (http://masklen.webnode.cz/). V tuto chvíli můžeme doplňovat osmé zastavení, ve kterém jsme přemýšleli o problémech v našem manželství. Zamýšleli jsme se…


Květen - Společná modlitba upevňuje rodinný život

Rok s papežem Františkem Dnes, prvního května1, si připomínáme sv. Josefa – dělníka a začínáme měsíc, který je tradičně zasvěcen Matce Boží. Chtěl bych se tedy na tomto našem setkání pozastavit u těchto dvou tak důležitých postav v Ježíšově životě,…


Křížová cesta manželů – sebezříkání se (10)

Zamyšlení nad zastaveními křížové cesty vhodné i ke zpytování svědomí od R.D. Martina Sklenáře (http://masklen.webnode.cz/). Pavlův list Filipanům obsahuje nádherný hymnus, který oslavuje Ježíšovo sebe- zřeknutí – Ježíš Kristus, ačkoli má božskou…


Duben - Je důležité, aby si rodiče hráli se svými dětmi

Rok s papežem Františkem „Rodina je společenstvím života se svébytnou soudržností. Jak napsal bl. Jan Pavel II. v apoštolské exhortaci Familiaris consortio, rodina není součtem osob, které ji utvářejí, nýbrž je jejich společenstvím. (viz 17,18). A…


Křížová cesta manželů – nevěra (9)

Zamyšlení nad zastaveními křížové cesty vhodné i ke zpytování svědomí od R.D. Martina Sklenáře (http://masklen.webnode.cz/). Velkým nebezpečím manželského vztahu je nevěra. A nemyslím teď tím nutně onu nevěru pohlavní, ale můžeme uvažovat o nevěře…


Březen - Rodino, prožívej radost z víry II.

Z promluvy papeže Františka při setkání rodin 27. 10. 2013, nám. sv. Petra „Kdo uzavírá svátostný sňatek, říká: „Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.“ Snoubenci v…


Křížová cesta manželů – to on... (8)

Zamyšlení nad zastaveními křížové cesty vhodné i ke zpytování svědomí od R.D. Martina Sklenáře (http://masklen.webnode.cz/). Jak je lehké vidět chyby na druhých. Jak je lehké plakat nad druhými. Jak je lehké vidět, že za všechno může můj partner.…


Únor - Víra jako paměť

Rok s papežem Františkem … „Když čtu tento úryvek evangelia1, rád přemýšlím o tom, že mladí lidé – Josef a Maria, a také Dítě, dělají všechno, co přikazuje Zákon. Svatý Lukáš to říká celkem čtyřikrát – jak je nařízeno v Zákonu Páně. Mladí lidé…


Křížová cesta manželů – trpělivost (7)

Zamyšlení nad zastaveními křížové cesty vhodné i ke zpytování svědomí od R.D. Martina Sklenáře (http://masklen.webnode.cz/). V pátém zastavení jsme uvažovali o tom, že náš partner má nedostatky a že je třeba mu s jeho křížem pomáhat. U sedmého…