Zamyšlení nad zastaveními křížové cesty vhodné i ke zpytování svědomí od R.D. Martina Sklenáře (http://masklen.webnode.cz/).

V evangelijní zprávě čteme o jistém spravedlivém Josefovi z Arimatie, který si vyžádal Ježíšovo tělo. V momentě, kdy je Ježíš prohlášen za prokletého a je největším nebezpečím se k němu přihlásit, tak Josef činí.

Křesťanské manželství se v dnešní době může dostávat do podobných situací. I dnešní doba vyžaduje, abychom se dokázali k Ježíšovi přihlásit, i když je to nebezpečné, i když nás to bude něco stát.

Jedním z cílů manželství je vzájemný prospěch, který můžeme nazvat jako prospěch k věčnosti. Manželství je zde proto, aby uvedlo oba partnery k věčnosti. Dnešní doba ale předkládá jiný pohled a snaží se nám ho stále vnucovat a stále nás o něm přesvědčit. Užívej si. Snaž se obstát v tomto světě. Měj dost financí, dostatečný blahobyt, protože pak budeš šťastný. Přihlásit se ke Kristu a říci, že tohle není smyslem našeho manželství, je mnohdy skutečně hrdinství.

Kolikrát můžeme naslouchat poznámkám, že jsme fanatici, když chceme jít do kostela více, než jen v neděli. Kolikrát slyšíme o tom, že bychom měli dbát na to, aby děti měly hlavně značkové oblečení (jako mají ostatní), že to je přeci důležitější, než to, aby rodiče namísto výdělku ztráceli čas v kostele, činností pro farnost a pro evangelium.

Dnešní sexistická doba nám zdůrazňuje, že hlavní je sexuálně si užít. Zvláště my muži tomuto podléháme mnohem snáz a učení církve tak vnímáme jako něco, co nám překáží, co je pro nás nesrozumitelné, co je pro nás obtížné. Je pro nás obtížné se v tuto chvíli přihlásit ke Kristu a se vší rozhodností říci, v momentě, kdy mě to bude stát velké sebezápory, velké duchovní boje, já patřím Kristu.

Cílem manželství je i vzájemný prospěch manželů. Tento vzájemný prospěch není možný, pokud budeme odmítat být Josefy z Arimatie, pokud budeme odmítat přihlásit se ke Kristu i v těžkých situacích.