Zamyšlení nad zastaveními křížové cesty vhodné i ke zpytování svědomí od R.D. Martina Sklenáře (http://masklen.webnode.cz/).

V tuto chvíli můžeme doplňovat osmé zastavení, ve kterém jsme přemýšleli o problémech v našem manželství. Zamýšleli jsme se nad tím, že ve vztahu k nedostatkům není dobré začínat slovy „to on“, ale spíše „to já“.

Cílem manželství ale není to, že nebudu obviňovat druhého z toho, že on je vinen. Cílem manželství je ztratit pro druhého svůj život.

Když manželé uzavírají sňatek, pak v tom manželském slibu říkají pozoruhodné věci. Jednou z takových věcí je, že vyjadřují své odevzdání se druhému. Já se ti zcela dávám. Já ti svěřuji svůj život. To ty jsi teď ten, kdo je za můj život zodpovědný. Já jsem zase zodpovědný za ten tvůj. Mohli bychom říci, že oním slibem vyjadřují své rozhodnutí nebýt sebestřednými, těmi, kteří v první řadě usilují o své štěstí, ale naopak, že chtějí v první řadě dobro a štěstí druhého. Manželství by se tak v jistém slova smyslu mělo stát soubojem, ve kterém jeden chce štěstí druhého (ne v první řadě štěstí své). Pro toto štěstí druhého chci ztratit svůj život.

Ježíš na kříži ztratil svůj život pro dobro a štěstí druhých (to se například snažila zachytit také pohádka Anděl Páně, kde anděl Petronel ztrácí své štěstí ve prospěch druhých). Stejným způsobem můžeme uvažovat o manželství. Ježíš nám dává příklad, návod. Ztrať svůj život pro štěstí toho druhého.

Manželství tak není místem, kde plním svá přání, své sny, ale je místem, kde plním přání a sny svého partnera. Když to přeženeme, pak manželství musí být, v dobrém slova smyslu (tedy ne ve stavu, kdy nás to vede do deprese) postaveno na tom, že to já jsem ten, kdo se musí změnit (viz osmé zastavení), to on je ten, kdo musí být šťastný (viz jedenácté zastavení). Pokud v manželství budou dva partneři, kteří to budou mít takto postavené, pak můžeme mluvit o skutečně šťastném manželství. Takové manželství nebude střetem dvou sebestředných osobností, ale bude „soubojem“ dvou lidí, kteří se chtějí ztratit pro toho druhého.