Zamyšlení nad zastaveními křížové cesty vhodné i ke zpytování svědomí od R.D. Martina Sklenáře (http://masklen.webnode.cz/).

Jak je lehké vidět chyby na druhých. Jak je lehké plakat nad druhými. Jak je lehké vidět, že za všechno může můj partner. Neplačte nade mnou (nad druhým, nad partnerem), ale raději plačte nad sebou.

Obecně platí, že nejjednodušší způsob jak změnit svět, je změnit sám sebe. Je to nejzákladnější poučka. Tuto poučku můžeme aplikovat také na manžele. Chceš změnit svého partnera? Pak změň sám sebe.

Když budeme hovořit s lidmi, kteří se dostávají do rozvodové krize, budeme moci slyšet tisíce výpovědí, které začínají „to on…“. Za všechno může ten druhý. Případně, když budou chtít být kritičtí i k sobě, tak připustí, že i oni něco pokazili, ale to byla jen taková maličkost, ve srovnání s partnerem to nestojí ani za řeč.

Bylo by dobré při každé krizi, při každé neshodě, začínat slovy, to já. Přemýšlet o tom, co mohu změnit já. Všichni moc dobře víme, že když nám na druhém něco vadí, že je to častokrát z důvodu, protože nám ukazuje nějakou naši bolest, nějaký náš nedostatek, případně naši slabost. Pokud mi na druhém něco vadí, pak je dobré si vždy položit otázku, a proč?, respektive se zamýšlet nad tím, čím jsem vinen já.

Když se podíváme na různé těžkosti, pak můžeme vidět, že mnohdy žádáme, aby se změnil druhý. Když jsou manželé v nějaké krizi, můžeme se bohužel častokrát setkat s tím, že pouze jeden z partnerů chce tuto skutečnost řešit, něco s tím dělat. Už to je velký problém. Ale druhým problémem je také to, že ten partner, který s tím chce něco dělat, to mnohdy myslí tak, že je třeba, aby se druhý změnil. Dělat něco se vztahem pro něho mnohdy znamená – to on se musí změnit.