Zamyšlení nad zastaveními křížové cesty vhodné i ke zpytování svědomí od R.D. Martina Sklenáře (http://masklen.webnode.cz/).

Velkým nebezpečím manželského vztahu je nevěra. A nemyslím teď tím nutně onu nevěru pohlavní, ale můžeme uvažovat o nevěře na mnoha rovinách. Jednu nevěru jsme již nastínili, když jsme uvažovali o tom, že člověk může mít víc rád než svého partnera třeba televizi, či počítač… Mohli bychom jmenovat mnoho dalších věcí. Pod nevěrností si skutečně není třeba (a v manželském vztahu ani není možné) představovat jen onu nevěru sexuální.

Proč člověk tak lehce sklouzne k nevěrnosti? Protože je přeci jednoduší utéct od toho, co ode mě vyžaduje nějaké nároky. A věrnost mnohdy vyžaduje od člověka boj až do krve. Vždyť je mnohdy lepší před druhým utéci do doby, než to vyšumí. Vždyť je snazší věci neřešit a mít svůj klid. Vždyť je příjemnější jít někam s kamarády a nemuset být s tím, s kým mi teď zrovna není příjemně…

Co nic nestojí, za nic nestojí, naopak věci velmi hodnotné, vyžadují o to větší boj. I manželství vyžaduje velký boj. Je nebezpečím, že čím je člověk déle na cestě, tím víc se stává zranitelnějším. Manželství se nerozpadají jen po dvou až pěti letech, ale také třeba, což mnohé už překvapuje, i po pětadvaceti letech. Dochází k tomu proto, že se mimo jiné plíživě dostávala do daného vztahu ona nevěra. Manželé začínají stále více žít jako dva lidé, kteří žijí vedle sebe, nikoli spolu.

Není hrdinské vstoupit do manželství. Není obdivuhodné překonat první překážky. Není neuskutečnitelné překonat první roky manželství… Je ale velkým svědectvím kráčet manželstvím po celá dlouhá léta, snášet různé těžkosti a zůstávat stále věrný, onou prvotní věrností – jsem celý tvůj.

Listu Židům nás povzbuzuje – ještě jsme v boji proti hříchu nekladli odpor až do krve. Ve vztahu k manželství můžeme tato slova parafrázovat – ještě jste v boji proti nevěře nekladli odpor až do krve.